05 06 07 08

www.akkc.be   Club    aangepast op 15/08/2022.

Openingsuren van het clublokaal :
Woensdag van 19:00 uur tot 22:00 uur.
Zondag van 14:00 uur tot 20:00 uur.

 

Antwerpen_erkende_sportclub_Engagementsverklaring     Antwerpen erkende sportclub: Engagementsverklaring.

 

  Geschiedenis van Antverpia Koninklijke Kano Club  


Aangezien er in de andere regio’s van ons land reeds enkele jaren kano en kajak werd gevaren, kwam er in Antwerpen ook nood aan om een dergelijke club op te richten.
Antverpia Kano Club, afgekort AKC , werd op 26 januari 1935 gesticht en reeds datzelfde jaar sloot de vereniging aan bij het Belgisch Kano Verbond.
Antverpia, zoals in de volksmond soms gezegd werd, gesticht door Frans Croes, voorzitter van 1935 – 1957 van een Vereniging Zonder Winstgevend Doel.
Het was een watersportvereniging, maar zonder boothuis. De eerste jaren moet het steeds een zoeken geweest zijn naar een herberg met bergruimte voor kano’s en dan liefst aan de waterkant.
Zo verbleven wij in de Dolfijn (platgebombardeerd), Levenslust en Ons Genoegen.
Deze laatste twee waren café’s aan de Hoogmolenbrug in Schoten / Merksem en werden gebruikt als bootshuis.

01 02


Antverpia Kano Club bleef voortbestaan tijdens de oorlogsjaren, maar de activiteiten werden wel tot een minimum teruggeschoefd, vermits de meeste leden jonge mannen waren die door de mobilisatie op een ander front actief werden. De vriendschapsband daarentegen werd aangetrokken, de Antverpia Kano Club werd een levend begrip.
In deze periode beschikten weinig mensen over een auto, waardoor er enkel tochten met de kano waren in de omgeving. Grote toeristische tochten waren enkel mogelijk in ²het groot verlof” en dit onder leiding van Nessel Fred, de toenmalige toeristische leider.
Voor de wedstrijdsport konden de leden terecht bij Oscar Wieselblad. Hij was het die de eerste K1 bouwde voor de club, in het huis van de toenmalige schatbewaarder, Cyriel Hofkens. Later werden na de K1 en K2 ook de T1 en T2 voor toeristen gebouwd.
Hiermede drong het probleem van een eigen bootshuis zich des te meer op.
De heren Croes, Wieselblad, Hofkens en Nessel hadden plannen een stuk grond te pachten boven het sas van Wijnegem. De grond was eigendom van de Dienst van de Scheepvaart en in pacht van de heer Verlinden. Deze laatste stond de grond af aan AKC tegen de prijs die zijn aardappelen normaal opbrachten.
Het clubhuis werd door de leden zelf gebouwd met recyclagemateriaal wat de kosten zeer laag hield. In 1948 werd het boothuis definitief in gebruik genomen.
Door de bouw van het bootshuis kwamen er snel nieuwe leden bij
Het jaar 1957 werd volledig overschaduwd door de dood van de stichter van de club. Frans Croes overlijdt op 5 november 1957 na een voorzitterschap van 22 jaar.
De verslagenheid was groot, en er werd pas aan een nieuwe voorzitter gedacht op 26 januari van het volgende jaar. Oscar Wieselblad, zeer actief geweest bij de bouw van het bootshuis en reeds lid van AKC sinds 1936, werd de nieuwe voorzitter. Hij zou dit voorzitterschap 13 jaar behouden tot in 1970.

1960 werd een feest jaar voor de club door de viering van het 25 jarig jubileum. De vereniging werd feestelijk ontvangen op het gemeentehuis.
Na 1962 hadden we intussen een tamelijke uitbreiding van leden met boot, zodat zich nu ook problemen stelden in de botenloods. En weer moest de voorgevel eruit. Deze werken brachten het bootshuis in de staat zoals we het tot bij de afbraak kenden.
In het begin van 1970 besloot het toenmalig bestuur dat er best aan verjonging kon gedacht worden. Er waren verscheidene jonge mensen in de vereniging die goed werk leverden, en zich bereid verklaarden om de taak op zich te nemen. Peter Wieslblad werd voorzitter van 1971 tot 1978.

In 1978 splitste het BKV in twee verbonden, het Franstalig Kano Verbond en het Nederlandstalig Kanoverbond. Anverpia Kano Club werd lid van het NKV, en bleef ook lid van het BKV.
Op 24 februari 1979 overlijdt de tweede voorzitter van de vereniging. Oscar Wieselblad. Dit betekende het afscheid van een man die voor een groot stuk meegeholpen heeft aan de uitbouw van de vereniging tot wat ze toen was. Hij zou zeker niet graag gezien hebben dat in 1982 de vereniging bedreigd werd door de uitbreiding van het Albertkanaal en de bijhorende dijkvernieuwing. Er werd een nieuwe derde sluis voor het Albertkanaal gepland, de nieuwe kaaimuur zou vlak voor de toog komen en dus moesten de gebouwen van AKC wijken. Er moest dus op zoek gegaan werden naar een nieuwe lokatie.

03 04


De voorzitterzetel werd vanaf 1979 tot en met 1997 overgenomen door John Leukemans.
Dank zij het leggen van de nodige contacten en het onderhandelen met de Dienst Der Scheepvaart werd geopteerd voor de huidige ligging in Oelegem. Weer werd beroep gedaan op de leden en met Joannes Leukemans als drijvende kracht en grote bezieler achter het project van de nieuwbouw van het huidig clubhuis in Oelegem, konden wij in 1985 definitief overstappen naar Oelegem.
Een uitdaging, die wij tot op heden met glans hebben doorstaan.

05 06


Ter ere van het 50 jarig bestaan van de club veranderde de naam van de club op 16 februari 1987 officieel in Antverpia Koninklijke Kano Club of AKKC.

Een nieuwe wind waait door onze vereniging wanneer in 1997 huidig voorzitter Bruers Dirk de fakkel overneemt.

 

  De aktiviteiten door de jaren heen .….  

De activiteiten die buiten het kanovaren beoefend werden waren zeer verscheiden. Ze varieerden van turnavonden, zwemavonden, fietstochten tot zelfs gewoon gaan kamperen.
Ook worden er in de jaren 50 elk jaar volksspelen georganiseerd door AKC. Elk jaar werd er door het steeds toenemend aantal leden deelgenomen aan een volleybal tornooi en een pingpongtornooi tussen verscheidene clubs. Tevens namen er elk jaar een aantal lopers deel aan veldlopen en tijdens het groot verlof was het een traditie geworden om een gezamelijke vakantie door te brengen. In het begin was dit enkel in de Ardennen later werd dit uitgebreid naar buitenlandse bestemmingen

Het clubblad ‘AKC’ reporter werd in juni 51 opgericht en zou 27 jaar blijven bestaan. In 79 werd er met een volledige nieuwe redactie met volle moed begonnen aan een nieuw clubblad, dit evolueerde na enkele jaren naar een soort nieuwsbrief met de meest essentiele informatie. Deze is ten huidige dagen te raadplegen via web-site www.akkc.be

AKKC nam deel aan alle onderdelen van de kano en kajaksport.
Zo waren er de toeristische uitstappen met de kano in binnen- en buitenland. Bij de wedstrijdvaarders werden vele belangrijke internationale successen behaald door John Leukemans, Kurt Leukemans,Brigitte Vernaillen, Cathérine Burelle, Bart Van Looveren en Wim Ponnet en nog vele anderen.
Het hoogtepunt voor de club was wel de deelname van het damesduo Vernaillen-Burelle aan de Olympische Spelen van Montreal in 1976. Tevens werden er nog verscheiden Belgische titels in de hoogste categorie weggekaapt in de verschillende disciplines.

Gedurende vele jaren hielden enkele wedstrijdvaarders het vaandel hoog in deze discipline.
Vanaf 1980 , onder impuls van Joannes Leukemans, werd gestart met het organiseren van een grote Internationale Olympische lijnwedstrijd op het BLOSO watersportcentrum te Hazewinkel. Voor zulke organisatie werd beroep gedaan op de medewerking van verschillende clubs. Het werd een succes, dat jaarlijks terugkeerde.
In 1985 draaide onze vereniging mee met vele helpende handen bij het organiseren van het Wereldkampioenschappen lijnwedstrijden – een onvergetelijke periode in kameraadschappelijke sfeer.

Nadien werd er een nieuwe discipline in de kanosport toegevoegd, de kano polo. In 1980 werd deze discipline voor de eerste maal in AKKC beoefend Een discipline die tot op heden nog op het programma staat.

Deze spectaculaire kano polo discipline zorgde voor nieuwe belangstelling….en zo ontstond ook in AKKC een kano polo team. We hadden de smaak te pakken en namen in deze discipline deel aan grootse tornooien . De intresse groeide en vanaf 1990 lagen wij aan de basis van de geboorte van één van de grootste internationale kano polo tornooien ter Wereld ‘DE FLANDERSCUP.’
Ook dit wereldgebeuren kende succes. Elk jaar steken vele entoesiaste medewerkers de handen uit de mouwen om de organisatie vlekkeloos te laten verlopen.

Ook onze vereniging bleef groeien, Op het agenda staat een rijk gamma van allerhande aktiviteiten. De nieuwelingen kunnen onder deskundige leiding de technieken van de kanosport aanleren in het zwembad . Zowel op competetief als recreatief vlak komt éénieder aan bod.

 

 

 Antverpia Koninklijke Kano Club vzw   Peddelsport Vlaanderen   Vlaanderen   Stad Antwerpen   Gemeente Ranst 
 Haven van Antwerpen   De Vlaamse Waterweg